Ukončené

Začátek dražby28.3.2023 13:00
Číslo dražby137 EX 12073/13-KH
Vyvolávací cena27.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za27.333 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Předmětem dražby je podíl 1/2 nemovitosti - objektu garáže č.e. 679 na pozemcích parc. č. 3435/3000, 3435/469, 3435/470 a pozemků parc. č. 3435/300, 3435/471 vše se všemi součástmi a příslušenstvím,…
Začátek dražby28.3.2023 10:30
Číslo dražby005/2022
Vyvolávací cena1.080.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.400.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů17
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV 372, k.ú. Velké Hamry. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený. V objektu je půda a má vybudované…
Začátek dražby28.3.2023 10:30
Číslo dražby137 EX 21544/21-MB
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitéhopodkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný dopůdorysného tvaru obdélníka,…
Začátek aukce28.3.2023 10:00
Číslo aukce230080
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem aukce je podíl ¼ na pozemku a rodinném domě. Parcelní číslo: st. 44, výměra 498 m2, Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba - Budova s číslem popisným: Hrdly [48089] č.…
Začátek dražby28.3.2023 10:00
Číslo dražby137 EX 2948/22- MB
StavOdročená
Jedná se o 1/2 k nemovité věci - pozemku p.č. 502/2 - trvalý travní porost, v k.ú. Šenov u Nového Jičína, obec Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín, který je situován v okrajové, zastavěné části…
Začátek dražby28.3.2023 10:00
Číslo dražby225 DD 1/23
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:Pozemky- parcela č. 1334/2 o výměře 93 m2 zahrada, zemědělský půdní fond- parcela č. 1334/3 o výměře 101 m2 zahrada, zemědělský půdní fond- parcela č.…
Začátek dražby28.3.2023 10:00
Číslo dražby147 EX 840/16-125
StavOdročená
Jedná se o dražbu RD č.p. 37 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 86 a 620 v katastrálním území Dolany u Klatov, obec Dolany, okres Klatovy. Dům leží na okraji obce, při silnici č. 185 v zástavbě…
Začátek dražby28.3.2023 09:00
Číslo dražby158 DD3/23-4
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Jedná se o objekt zavedené restaurace, zděný se sedlovou střechou, s přilehlou zahradou, využitelnou pro venkovní grilování, dětský koutek nebo i výstavbu ubytovacího zařízení. Objekt je umístěn v…
Začátek dražby28.3.2023 09:00
Číslo dražby150 EX 342/18-263
Vyvolávací cena38.647 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za48.647 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů3
nemovitá věc se nachází v okrese Jeseník, v obci Písečná, části Studený Zejf, u rodinného domu č.p. 43. Pozemek je v Územním plánu zařazen v plochách SR (smíšené obytné rekreační) a NS (plochy…
Začátek dražby27.3.2023 10:00
Číslo dražby189 DD 57/23-09
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Jedná se o dražbu průmyslového objektu 9578 m2 parcela 2462, budova technické vybavenosti 446 m2 parcela 2470 dále manipulační plocha 6398 m2 parcela 2459, 2469, 2540/4 obec Nový Bor, okres Česká…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.