Ukončené

Začátek dražby15.11.2022 13:00
Číslo dražby156 EX 2203/15-203
Vyvolávací cena2.320.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za2.320.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
- parcela St. 98 o výměře 720 m2 - zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Makov, č.p. 36, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 98 - parcela č. 168 o výměře 108 m2 - zahrada vše…
Začátek dražby15.11.2022 13:00
Číslo dražby121 EX 12379/10-84
Vyvolávací cena16.474 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za28.474 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů11
Oceňované parcely jsou situovány severovýchodním směrem od zastavěné části obce MaláČernoc. Parcely p.č. 1742, p.č. 1757 a p.č. 1758 jsou svažité a porostlé náletovým porostem. Parcelap.č. 1759 je…
Začátek dražby15.11.2022 13:00
Číslo dražby206 EX 173/06-364
Vyvolávací cena500.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za500.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.Oceňované pozemky s chatou leží v odloučené rekreační lokalitě Hrdličky východně od obce Čím. Do chatové osady vede…
Začátek dražby15.11.2022 11:00
Číslo dražby156 EX 2203/15-200
Vyvolávací cena194.734 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za194.734 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů2
- parcela č. 170 o výměře 1094 m2 - zahrada zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec 578363 Makov, katastrální…
Začátek dražby15.11.2022 10:30
Číslo dražby158DD22/22-3
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl oprávněné osoby ve výši 3/4 na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Královéhradecký kraj - KP Rychnov nad Kněžnou, pro obec…
Začátek dražby15.11.2022 10:00
Číslo dražby225 EX 1336/11
Vyvolávací cena830.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za830.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
spoluvlastnický podíl povinného, ve výši 1/3 na nemovitých věcech:zapsaných na listu vlastnictví č. 23 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové - Katastrálního…
Začátek dražby15.11.2022 10:00
Číslo dražby225 EX 2311/21
Vyvolávací cena88.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za200.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů21
nemovité věcí povinného:zapsané na listu vlastnictví č. 523 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě - Katastrálního pracoviště Ostrava, pro obec Havířov, kat. území Šumbark.
Začátek dražby15.11.2022 10:00
Číslo dražby225 EX 2004/07
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
OPAKOVANÁ DRAŽBAspoluvlastnického podílu povinného, ve výši 1/3 na nemovitých věcí- Pozemek, parcela 186/2 o výměře 475m², orná půdazapsaných na listu vlastnictví č. 27 u Katastrálního úřadu pro…
Začátek dražby15.11.2022 10:00
Číslo dražby145 EX 190/15-212
Vyvolávací cena2.023.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za2.023.333 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu RD č.p. 42 leží na okraji městské části Předlice, v ulici Na Vantrokách ve smíšené zástavbě. Dům je samostatně stojící, půdorysného tvaru písmene L, je zděný, nepodsklepený se dvěma…
Začátek dražby15.11.2022 10:00
Číslo dražby137 EX 09883/12-VS
StavNebylo podání
Počet účastníků4
Počet příhozů0
Jedná se o svažitější pozemek, nacházející se západním směrem od centrální části Brna, v městské části Židenice, v zahrádkářské osadě přístupné po ul. Údolíček, sousedící s katastrálním územím…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.