Ukončené

Začátek dražby8.12.2021 13:00
Číslo dražby203EX11206/21-79
Vyvolávací cena1.389.760 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.560.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů12
Draženou nemovitostí je jednotka č. 2118/9 v budově č.p. 2118, příslušející k části obce Karlovy Vary, na pozemku p.č. 745/3, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a…
Začátek dražby8.12.2021 13:00
Číslo dražby203EX11206/21-78
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Draženou nemovitostí je jednotka č. 2118/8 v budově č.p. 2118, příslušející k části obce Karlovy Vary, na pozemku p.č. 745/3, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a…
Začátek dražby8.12.2021 13:00
Číslo dražby203EX11206/21-77
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Draženou nemovitostí je jednotka č. 2118/6 v budově č.p. 2118, příslušející k části obce Karlovy Vary, na pozemku p.č. 745/3, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a…
Začátek dražby8.12.2021 13:00
Číslo dražby203EX11206/21-76
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Draženou nemovitostí je jednotka č. 2118/4 v budově č.p. 2118, příslušející k části obce Karlovy Vary, na pozemku p.č. 745/3, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a…
Začátek dražby8.12.2021 13:00
Číslo dražby203EX11206/21-75
Vyvolávací cena316.453 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za518.453 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů13
Draženou nemovitostí je jednotka č. 2118/104 v budově č.p. 2118, příslušející k části obce Karlovy Vary, na pozemku p.č. 745/3, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a…
Začátek dražby8.12.2021 13:00
Číslo dražby203EX11206/21-74
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Draženou nemovitostí je jednotka č. 2118/103 v budově č.p. 2118, příslušející k části obce Karlovy Vary, na pozemku p.č. 745/3, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a…
Začátek dražby8.12.2021 13:00
Číslo dražby203EX11206/21-73
Vyvolávací cena349.707 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za349.707 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 nemovité věci - jednotky č. 2118/102, v budově č.p. 2118, příslušející k části obce Karlovy Vary, na pozemku p.č. 745/3, včetně…
Začátek dražby8.12.2021 13:00
Číslo dražby203EX11206/21-72
Vyvolávací cena749.587 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.156.587 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů31
Draženou nemovitostí je jednotka č. 2118/101 v budově č.p. 2118, příslušející k části obce Karlovy Vary, na pozemku p.č. 745/3, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a…
Začátek dražby8.12.2021 13:00
Číslo dražby203EX10771/09-303
Vyvolávací cena18.500 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za76.634 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů28
I) Nemovité věci evidované na LV č. 161, k.ú. DomoradiceJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 77/2 - ostatní plocha, LV č. 161 v k.ú.…
Začátek aukce8.12.2021 11:00
Číslo aukce210314
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem aukce je majetkový podíl ½ na pozemcích a stavbě zapsané na LV 108 pro k.ú. Postřižín

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.