Ukončené

Začátek dražby4.11.2022 10:00
Číslo dražby180 DD 95/22-5
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem dražby je 1/2 na zemědělské stavbě, stojící na pozemích p. č. st. 79/6, st. 79/7, st. 79/8, st. 79/9, st. 79/10, st. 79/11, které nejsou součástí dražby. Příslušenství není předmětem dražby.
Začátek dražby4.11.2022 10:00
Číslo dražby180 DD 93/22-6
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem dražby je soubor nemovitostí vedených u katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, zapsaných v katastrálním území Dvorek na listu vlasniství č. 129 a 128. Soubor obsahuje podíl o velikosti…
Začátek dražby4.11.2022 10:00
Číslo dražby180 DD 91/22-5
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Jedná se o podíl 1/8 na rodinném domě se 2.NP a podkrovím v obci Chrastava, okres Liberec. Jedná se samostatně stojící rodinný dům se 2.NP a pouze nízkým podkrovním prostorem. Rodinný dům(dále jen…
Začátek dražby4.11.2022 10:00
Číslo dražby180 DD 87/22-5
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Jedná se o podíl 21/220 na zemědělské stavbě s 1.NP a podíl 5/22 na pozemcích o celkové výměře 1941 m2 v obci Osoblaha, okres Bruntál. Samostatně stojící zřejmě nepodsklepený jednopodlažní zděný…
Začátek dražby4.11.2022 10:00
Číslo dražby143 EX 00122/22-062
Vyvolávací cena1.140.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.737.000 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů104
Dražba byla odročena na 04.11.2022.Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:- pozemek parcela č. St. 42, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m². Součástí je stavba: Janovice v…
Začátek dražby3.11.2022 11:00
Číslo dražby180 DD 110/22-5
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
K dražbě podíl id. 3/4 na dvou pozemcích, orná půda o velikosti 535m2 a ostatní plocha o velikosti 22m2. Pozemky se nachází v obci Břeclav. Příslušenství není předmětem dražby.
Začátek dražby3.11.2022 11:00
Číslo dražby180 DD 109/22-5
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
K dražbě podíl id. 1/3 na pozemku, orné půdě o velikosti 4653m2. Pozemek se nachází v obci Polešovice. Příslušenství není předmětem dražby.
Začátek dražby3.11.2022 11:00
Číslo dražby180 DD 108/22-5
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
K dražbě podíl id. 1/12 na rodinném domě. Jedná se o zděný samostatně stojící objekt, s částečným podsklepením a jedním nadzemním NP a šikmou sedlovou střechou s půdním prostorem. Objekt má…
Začátek dražby3.11.2022 11:00
Číslo dražby180 DD 107/22-5
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Jedná se o podíl id. 1/2 na pozemcích, orná půda o velikosti 110m2 a trvalý travní porost o velikosti 522m2. Tyto pozemky se nachází v obci Sedlec. Předmětem dražby není příslušenství.
Začátek dražby3.11.2022 11:00
Číslo dražby180 DD 104/22-5
Vyvolávací cena60.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za60.000 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Předmětem dražby je podíl id. 1/4 na pozemcích parc. č. 732/5, orná půda o velikosti 5400m2 parc. č. 733/1, vodní plocha o velikosti 545m2 a parc. č. 734/1, orná půda o velikosti 588m2. Tyto pozemky…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.