Ukončené

Začátek aukce9.6.2022 10:00
Číslo aukce220153
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Majetkový podíl 6/15 na nemovitosti – budově č.p 6, bydlení, stojící na pozemku jiného vlastníka St.15, LV 104zapsáno na listu vlastnictví č. 736 pro k. ú. Domašín, obec Vlašim, u Katastrálního úřadu…
Začátek aukce9.6.2022 10:00
Číslo aukce220146
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
Aukce podílu ve výši 1/2 na bytě ve Stodůlkách. Jedná se o řadový, vnitřní bytový dům panelové konstrukce se čtyřmi vchody a čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových…
Začátek dražby9.6.2022 10:00
Číslo dražby177 EX 110/20-186
StavZrušená
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/2 bytu 3+kk dále podíl 391/4022 spol. částech domu, podíl 1/70 pozemku obec Hostivice okres Praha-západ. Oceňovaný byt je typu 3+kk. Nášlapné vrstvy podlah…
Začátek dražby9.6.2022 09:00
Číslo dražby137 EX 03885/14-KH
Vyvolávací cena53.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za53.333 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Pozemky se nacházejí severozápadním směrem od zastavěné části obce, v extravilánu, využívané (dle skutečného způsobu využití) jako zemědělské pozemky (parc.č. 847/21) a pozemky krajinné zeleně (parc…
Začátek dražby8.6.2022 14:00
Číslo dražby129 EX 2134/20-40
Vyvolávací cena112.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za116.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů5
Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné části města Černošice. Jedná se o travnatý pozemek úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 115 m2. Pozemek…
Začátek dražby8.6.2022 13:00
Číslo dražby074 EX 02026/14-122
Vyvolávací cena38.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za106.600 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů32
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na souboru zemědělských pozemků. Příslušenství věcí nemovitých, kterých se výkon týká, nebylo zjištěno.
Začátek dražby8.6.2022 13:00
Číslo dražby074 EX 00656/10-253
StavOdročená
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1⁄4 na sousedících pozemcích různých tvarů. Na pozemku st. parc. číslo 1625 stojí stavba č.p. 1096, která není předmětem ocenění a…
Začátek dražby8.6.2022 13:00
Číslo dražby074 EX 09874/15-119
Vyvolávací cena174.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za174.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
JEDNÁ SE O DOČASNOU STAVBU řadové krajní přízemní budovy občanské vybavenosti. Stavba není podsklepená. Ke stavbě nepatří žádný pozemek. Příslušenství věcí nemovitých nebylo zjištěno. Součástí věcí…
Začátek dražby8.6.2022 13:00
Číslo dražby203EX2465/18
Vyvolávací cena41.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za101.555 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů47
Nemovité věci evidované na LV č. 1073, k.ú. Tlumačov na Moravějedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/7 k nemovité věci - pozemku p.č. 3477 - orná půda, v k.ú. Tlumačov na…
Začátek dražby8.6.2022 13:00
Číslo dražby203EX28892/20
StavOdročená
I) Objekt č.e. 454 - rod. rekr, na pozemku p.č. St. 1023Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.