Ukončené

Začátek dražby2.3.2023 10:00
Číslo dražby189 EX 4416/21-19
Vyvolávací cena6.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za11.610 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů6
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/20 orné půdy, který je užíván v souladu s evidencí. Plocha je rovinná, přístupná po polní cestě, dle evidence LPIS je užívaná nájemním způsobem,. Dle platného…
Začátek dražby2.3.2023 09:30
Číslo dražby081 EX 44690 / 11 - 686
StavOdročená
Předmětem dražby je nemovitá věc - jednotka č. 94/1 v budově č.p. 91, 92, 93, 94, příslušející k části obce Chvaletice, na pozemku p.č. St. 331, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem…
Začátek dražby1.3.2023 14:00
Číslo dražby129 EX 6875/16-89
Vyvolávací cena42.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za104.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů43
Oceňované pozemky se nacházejí na východním okraji zastavěné části obce Tetín. Jedná se o soubor nesousedících pozemků tvaru úzkých pásů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní…
Začátek dražby1.3.2023 14:00
Číslo dražby129 EX 1279/21-47
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
Jedná se o samostatně stojící, přízemní zemědělskou stavbu bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je…
Začátek dražby1.3.2023 13:00
Číslo dražby203EX20281/22
Vyvolávací cena161.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za427.222 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů21
Draženou nemovitostí jsou pozemky: p.č. 617/13, p.č. 625/24, p.č. 646/10 a p.č. 742/34Pozemky p.č. 617/13, p.č. 625/24 a p.č. 646/10 jsou situovány v centrální až jižní části katastrálního území a…
Začátek dražby1.3.2023 13:00
Číslo dražby203EX15560/19
Vyvolávací cena14.327 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za44.827 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů36
Draženy jsou spoluvlastnické podíly na pozemcích v k.ú. Březolupy a to:I) Nemovité věci evidované na LV 397, k.ú. BřezolupyII) Nemovité věci evidované na LV 398, k.ú. BřezolupyIII) Nemovité věci…
Začátek dražby1.3.2023 13:00
Číslo dražby203EX19037/22
Vyvolávací cena1.380.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.400.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů2
Draženou nemovitostí je jednotka č. 45/9, způsob využití ateliér, v budově č.p. 45, příslušející k části obce Slaný, na pozemku p.č. St. 126, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem…
Začátek dražby1.3.2023 13:00
Číslo dražby203EX22372/22
Vyvolávací cena1.773.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za2.650.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů50
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 přízemního, dřevěného rodinného domu bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do…
Začátek dražby1.3.2023 13:00
Číslo dražby203EXD47/22-7
Vyvolávací cena124.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za331.222 Kč
Počet účastníků19
Počet příhozů38
Draženou nemovitostí jsou pozemky: p.č. 2150 a p.č. 2384, k.ú. Žlutava, evidované na LV 760, Pozemek parc. č. 2384 je součástí obhospodařovaného lánu trati Kopánky, na pozemku parc. č. 2150 je…
Začátek dražby1.3.2023 13:00
Číslo dražby203EXD47/22-6
Vyvolávací cena230.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za230.667 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 jednopodlažního rodinného domu v řadové zástavbě se sedlovou střechou přístupný z průjezdní komunikace přes průjezd do dvora a odtud…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.