Ukončené

Začátek dražby3.3.2022 10:00
Číslo dražby210274
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Předmětem dražby je soubor pohledávek dlužníka za subjekty z podnikatelské činnosti. Soupis předmětný pohledávek je přílohou této dražební vyhlášky.
Začátek dražby3.3.2022 10:00
Číslo dražby137 EX 3809/20- MB2
StavOdročená
Jedná se o dražbu členských práv a povinností člena Stavebního bytového družstva Krušnohor, Čsl. armády 1766/84, 434 01 Most, IČO: 00043257, s právem užívání družstevního bytu č. 004 v budově č.p.…
Začátek dražby10.2.2022 10:30
Číslo dražbyDD 001/2021
Vyvolávací cena500.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.410.000 Kč
Počet účastníků21
Počet příhozů48
Bytová jednotka, k níž se vztahuje užívací právo související s družstevním podílem, je umístěna v typovém panelovém bytovém domě. Stavba má celkem 12 nadzemních podlaží a má 1 podzemní podlaží. V…
Začátek aukce18.1.2022 11:00
Číslo aukce210348
StavUpuštěná
Předmětem aukce je popsán v přiloženém znaleckém posudkuObchodní podíl se váže ke 4 bytům a nebytovému prostoru, tak jak je popsáno ve znaleckém posudku.Věcná práva zajišťující předmět aukce budou…
Začátek dražby12.1.2022 13:00
Číslo dražby203EX38962/12
StavOdročená
Předmětem dražby je družstevní byt č. 1336/5 v devítipodlažním panelovém bytovém domě s číslem popisným 1336 a 1337. Budova se nachází v západní části Českých Budějovic, v lokalitě sídliště Máj s…
Začátek dražby6.1.2022 10:00
Číslo dražby147 DD 5/21 - 1
Vyvolávací cena52.042 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za52.042 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu souboru budoucích pohledávek úpadce za společností INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s., IČ: 00537772, se sídlem…
Začátek aukce23.12.2021 10:00
Číslo aukce210347
Vyvolávací cena1 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za3.101 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů26
Pohledávka společnosti BALUS Stavebniny a.s. za Stanislavem Maňákem na základě pravomocného platebního rozkazu.
Začátek aukce7.12.2021 10:30
Číslo aukce2021/11/06
Vyvolávací cena100 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za200 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů2
Vyhlašovatel nabízí k odkoupení z majetku likvidační podstaty po zemřelém Milanu Murárovi, nar. 5.6.1975 (dále je „Zůstavitel“), splatnou pohledávku za dlužníkem FERRO BUILDING, a.s., IČ 25108531 ve…
Začátek aukce7.12.2021 10:00
Číslo aukce2021/11/05
Vyvolávací cena100 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za100 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Vyhlašovatel nabízí k odkoupení z majetkové podstaty Ilony Murárové, nar. 4.10.1981 (dále jen „Dlužnice“), splatnou pohledávku za dlužníkem FERRO BUILDING, a.s., IČ 25108531 ve výši 2.833.945,45 Kč.…
Začátek dražby24.11.2021 13:00
Číslo dražby203EX1786/21
Vyvolávací cena586.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.008.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů34
Předmětem dražby jsou členská práva a povinností člena “ Stavebního bytového družstva občanů Průkopník “, Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf, IČO: 00041530, s právem užívání družstevního bytu č. 064…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.