Ukončené

Začátek aukce26.1.2024 11:00
Číslo aukce230494 položka 2
Vyvolávací cena36.954.299 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za36.954.299 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
akcie NOVA Green Energy, podfond 1, CZK třída růstová, počet akcií 111 199 273 ks, hodnota účasti na fondu k 30.09.2022 byla 147 817 194.- KčOrganizátor aukce upozorňuje účastníky aukce, že převod…
Začátek aukce26.1.2024 10:00
Číslo aukce230494 položka 1
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Akcie NOVA Real Estate podfond 1, CZK třída, počet akcií 43 550 000 ks, hodnota účasti na fondu k 30.09.2022 byla 60 669 505.- KčOrganizátor aukce upozorňuje účastníky aukce, že převod akcií je…
Začátek dražby23.1.2024 10:00
Číslo dražby158EX631/12-109
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Soubor 10 (slovy deseti) kusů listinných akcií pořadových čísel 1 – 10, jmenovité hodnoty 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), akciové společnosti KAAKI a.s. se sídlem Jaselská 1498, 535…
Začátek aukce10.1.2024 10:00
Číslo aukce240002
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem aukce je soubor platných ochranných známek, k datu 2023-12-07, majitel - ROSA market s.r.o., a to jmenovitě: 22.05.1998 O-132834 219136 ENAPO 22.05.2028 CZ K 13.11.2000 …
Začátek aukce18.12.2023 09:30
Číslo aukceKSBR 32 INS 17168/2021
Vyvolávací cena10.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za10.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Předmětem aukce je soubor pohledávek uvedených v majetkové podstatě dlužníka Fresh Fruit Moravia s.r.o., IČ 03716830, se sídlem Veselá 199/5, 602 00. V soupisu majetkové podstaty Dlužníka jsou…
Začátek aukce7.12.2023 10:30
Číslo aukce230438
StavNebylo podání
Počet účastníků4
Počet příhozů0
Předmětem aukce je pohledávka za Bohuslavou Markovou, nar. 03.08.1954, se sídlem Krkonošská 181, 468 41 Tanvald. Pohledávka ve výši 5 900 000.- Kč, z titulu rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové…
Začátek aukce24.11.2023 12:00
Číslo aukce230410
Vyvolávací cena1.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za17.100 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů57
Předmětem aukce je soubor ochranných známek dlužníka EIFFEL OPTIC s.r.o., IČ: 43873171, a to jmenovitě: Ochranná známka eiffel optic druh: Slovní grafická, třídy: 3, 9, 42, číslo zápisu:…
Začátek dražby21.11.2023 13:00
Číslo dražby137 EX 12947/22-VB
Vyvolávací cena138.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za146.667 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů7
Předmětem dražby je 100% obchodní podíl povinného ve společnosti CKG GROUP, s.r.o., IČ: 27719880, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3CKG GROUP s.r.o. (dále jen „Společnost”) je…
Začátek aukce21.11.2023 10:00
Číslo aukce230155 opakovaná aukce
Vyvolávací cena1 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Předmětem aukce je podnik dlužníka Hollar Ventures s.r.o. IČ: 043 37 964 zapsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 1. 10. 2021 zveřejněném v insolvenčním rejstříku na čl. B-40.- Elektronika 1x LCD…
Začátek aukce2.11.2023 10:30
Číslo aukce230280 opakovaná
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 09.02.2021, č.j. 159 ICm 2341/2019-59, který nabyl právní moci dne 17.03.2021, byla určena neúčinnost a stanovena povinnost společnosti Zempol Profi s.r.o.,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.