Ukončené

Začátek dražby23.5.2023 10:00
Číslo dražby091 EX 227/14-066
StavOdročená
pozemky se nacházejí cca 700 m a cca 1,4 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Horní Štěpánov. Jedná se o dva nesousedící soubory zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru…
Začátek dražby23.5.2023 10:00
Číslo dražby091 EX 10311/21-041
Vyvolávací cena22.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za22.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
pozemek se nachází v jižní zastavěné části obce Lužice. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 71 m2. Pozemek je ze tří stran…
Začátek dražby23.5.2023 10:00
Číslo dražby091 EX 1927/22-046
Vyvolávací cena25.334 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za67.334 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů22
pozemky se nacházejí cca 450 m severozápadně a cca 600 m severně od okraje zastavěné části obce Ratiboř v místní části Ratibořec. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných…
Začátek dražby23.5.2023 10:00
Číslo dražby030 DD 14/22-112
StavNebylo podání
Počet účastníků3
Počet příhozů0
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek dražby23.5.2023 10:00
Číslo dražby122 EX 507/06-272
Vyvolávací cena48.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za94.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů11
Předmětem dražby dle skutečného stavu jsou spoluvl. podíly 5/18 na 2 lesních pozemcích parc. č. 135/3 a parc. č. 297 v extravilánu obce Lidmaň, v k. ú. Limaň. Jedná se o mírně svažité pozemky bez…
Začátek dražby23.5.2023 10:00
Číslo dražby030 EX 19600/14-269
Vyvolávací cena7.330 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za7.430 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů3
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek dražby23.5.2023 10:00
Číslo dražby137 EX 7854/04-VB
StavOdročená
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Svatoslav, v její východní okrajové části při místní zpevněné komunikaci, nedaleko zemědělského družstva. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu,…
Začátek dražby23.5.2023 10:00
Číslo dražby030 EX 3242/16-170
StavNebylo podání
Počet účastníků3
Počet příhozů0
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek dražby23.5.2023 10:00
Číslo dražby030 EX 15549/08-369
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek dražby23.5.2023 10:00
Číslo dražby230069
StavNekoná se
Počet účastníků5
Počet příhozů0
Dražebník tímto oznamuje, že se veřejná dražba nedobrovolná nekoná z důvodu, že byla proti dražebníkovi a navrhovateli podaná žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy podle ustanovení § 46 b…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.