Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby203EX9248/23
Vyvolávací cena31.500 Kč
OkresHodonín
StavVydraženo
Vydraženo za65.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů25
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/112, zděného, podsklepeného rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími bezvyužitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou…
Číslo dražby203EXD49/23
Vyvolávací cena3.000.000 Kč
OkresKutná Hora
StavVydraženo
Vydraženo za3.000.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
LV č.10569:Jde o levou část dvojdomu. Je zděná, nepodsklepená, se dvěma nadzemními podlažími. Střecha je sklonitá s krytinou z osinkocementových šablon, bleskosvod je instalován, klempířské prvky…
Číslo dražby203EXD41/2022-17
Vyvolávací cena447.732 Kč
OkresTábor
StavVydraženo
Vydraženo za447.732 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 11/12 rodinného domu bez čp/če. Dům je postaven samostatně na hranici pozemku. Jihovýchodní průčelí vymezuje místní zpevněnou cestu.…
Číslo dražby203EX866/23-84
Vyvolávací cena506.667 Kč
OkresOlomouc
StavVydraženo
Vydraženo za506.667 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 přízemního, zděného, nepodsklepeného rodinného domu s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je…
Číslo dražby147 EX 1243/22-229
Vyvolávací cena6.000.000 Kč
OkresPardubice
StavVydraženo
Vydraženo za6.540.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů18
Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 424 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 645, parc. č. 503/9 a 509/3 v katastrálním území Opatovice nad Labem, obec Opatovice nad Labem, okres Pardubice.…
Číslo dražby129 EX 1279/21-65
Vyvolávací cena120.000 Kč
OkresLitoměřice
StavVydraženo
Vydraženo za120.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Jedná se o samostatně stojící, přízemní zemědělskou stavbu bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je…
Číslo dražby091 EX 07291/22-063
Vyvolávací cena190.000 Kč
OkresHodonín
StavVydraženo
Vydraženo za315.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů26
Jedná se o samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně -…
Číslo dražby203EX8665/23
Vyvolávací cena2.600.000 Kč
OkresHodonín
StavVydraženo
Vydraženo za3.943.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů80
Dražená nemovitost je přízemní, zděný, podsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovoustřechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nacházíse v zastavěné,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.