Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby137 EX 4521/21-MB
Vyvolávací cena243.333 Kč
OkresČeská Lípa
StavVydraženo
Vydraženo za243.333 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - jednotkyč. 165/3 v budově č.p. 165, příslušející k části obce Prácheň, na pozemku p.č. St. 16,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.