Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby099 EX 3772/08-77
Vyvolávací cena100.000 Kč
OkresKarlovy Vary
StavVydraženo
Vydraženo za100.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Podíi o velikosti ideální 1/8 na bytové jednotce 2+1 v bytovém domě č.p. 46, č. bytu 5.Více ve znaleckém posudku.
Číslo dražby203EX43362/15
Vyvolávací cena1.090.000 Kč
OkresKarlovy Vary
StavVydraženo
Vydraženo za1.194.000 Kč
Počet účastníků16
Počet příhozů9
Draženou nemovitostí je jednotka č. 795/17 v budově č.p. 795, příslušející k části obce Rybáře, na pozemku p.č. 1146, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům p.č…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.