Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX11924/13
Nejnižší podání753.333 Kč
OkresMost
Draženou nemovitostí je přízemní, zděný objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX14024/20
Nejnižší podání322.467 Kč
OkresPlzeň-sever
Draženou nemovitostí je ideálního spoluvlastnického podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcemsestávající z pozemku p.č. St. 207/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 322 m2, na pozemkustojí stavba: bez…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX24378/11
Nejnižší podání344.000 Kč
OkresTřebíč
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcemsestávající z pozemku p.č. 245 - orná půda o výměře 8.715 m2, pozemku p.č. 265/1 - orná půda ovýměře 5.440 m2,…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX42488/15
Nejnižší podání29.333 Kč
OkresKroměříž
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcemsestávající z pozemku p.č. 2087/2 - ostatní plocha o výměře 28 m2, pozemku p.č. 2614/3 - vodníplocha o výměře 434…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX46936/13
Nejnižší podání51.467 Kč
OkresRokycany
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem -pozemku p.č. 668 - orná půda o výměře 6.379 m2 a pozemku p.č. 705 - orná půda o výměře 4.835m2, vše na LV č. 220,…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EXD5/2024
Nejnižší podání38.967 Kč
OkresUherské Hradiště
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku p.č. 1172/314 - orná půda, pozemku p.č. 1255/368 - orná půda a pozemku p.č. 1390/52 - orná půda, na LV 474, k.ú. Babice u…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 13:30
Číslo dražby099 EX 7171/11-87
Nejnižší podání13.174 Kč
OkresCheb
Oceňovaná nemovitost, zemědělská pozemková parcela - orná půda číslo parcelní 252/14 se všemisoučástmi, je situována jihozápadně od intravilánu obce Dolní Žandov, jako součást velkého celkuokolních…
Začátek dražby21.3.2024 09:30
Konec dražby21.3.2024 09:45
Číslo dražby081 EX 00750/07-539
Nejnižší podání232.500 Kč
OkresDěčín
Na pozemku p.č. St.801 jsou situovány pouze rozvaliny původního rodinného domu (část obvodových konstrukcí). Tento objekt je v rozbořeném, nevyužitelném stavu. Dle místního šetření a dle oceňovacích…
Začátek dražby21.3.2024 10:00
Konec dražby21.3.2024 10:30
Číslo dražby137 EX 3352/23-MB
Nejnižší podání2.603.333 Kč
OkresNymburk
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 1650/4 v budově č.p. 1650, 1651, příslušející k části obce Lysá nad Labem, na pozemcích p.č. St. 2512 o výměře 272 m2 a p.č. St. 2513 o výměře 274 m2,…
Začátek dražby21.3.2024 10:00
Konec dražby21.3.2024 11:00
Číslo dražby180 EX 2093/21-242
Nejnižší podání1.002.214 Kč
OkresPřerov
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 2626/6 v budově č.p. 2626, 2627, příslušející k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/9, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.