Začátek dražby3.1.2024 13:00
Konec dražby3.1.2024 14:00
Číslo dražby203EX33181/22-54
Nejnižší podání280.000 Kč
OkresSvitavy
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 241 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Benátky, č.p. 94, rod.,…
Začátek dražby3.1.2024 13:00
Konec dražby3.1.2024 14:00
Číslo dražby203EX46391/11
Nejnižší podání475.333 Kč
OkresBlansko
Draženou nemovitostí je:I) Objekt č.p. 143 - rod. dům s příslušenstvím a pozemkem p.č. St. 163, k.ú. Knínice u Boskovic Jedná se o pozemek p.č. St. 163 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 382 m 2 …
Začátek dražby3.1.2024 13:00
Konec dražby3.1.2024 14:00
Číslo dražby203EXD53/23
Nejnižší podání11.200 Kč
OkresKladno
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/72 pozemků p.č. 287/1 (na LV 122) a 219/15 (na LV 147), vše v k.ú. Stradonice u Zlonic, obec Stradonice, okres Kladno, kraj Středočeský…
Začátek dražby3.1.2024 13:00
Konec dražby3.1.2024 14:00
Číslo dražby203EX54152/11
Nejnižší podání24.000 Kč
OkresRakovník
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/28. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem, standardní povlakovou…
Začátek dražby4.1.2024 10:00
Konec dražby4.1.2024 11:00
Číslo dražby122 EX 212/23-24
Nejnižší podání788.000 Kč
OkresOpava
Předmětem dražby dle skutečného stavu je spoluvlastnický podíl id. 1/4 na pozemcích parc.č.1049/14 s RD č.p.2002, parc. č. 1049/2 na ul. Nová v k. ú. Kravaře ve Slezsku, v místní části Kouty. RD č.p…
Začátek dražby4.1.2024 10:00
Konec dražby4.1.2024 11:00
Číslo dražby227 EX DD 5/23-8
Nejnižší podání1.507.000 Kč
OkresOstrava-město
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ideální 1/2 bytové jednotky č. 473/88 na adrese Čs. exilu č.p. 473/21, Ostrava.Oceňovaná bytová jednotka je umístěna v typovém zděném bytovém domě. Stavba má…
Začátek dražby4.1.2024 10:00
Konec dražby4.1.2024 11:00
Číslo dražby225 DD 00003/23
Nejnižší podání21.110 Kč
OkresŠumperk
soubor movitých věcí - vybavení dr. bytu na ulici Zahradní 37, Šumperksoubor dražených movitých věcí - viz.příloha seznam a tady odkaz na více fotek:https://www.burzaspravcu.cz/inzerat/movite-veci…
Začátek dražby4.1.2024 14:00
Konec dražby4.1.2024 14:30
Číslo dražby129 EX 877/23-57
Nejnižší podání3.990.000 Kč
OkresVsetín
Jedná se o samostatně stojící, přízemní, podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický…
Začátek dražby9.1.2024 09:30
Konec dražby9.1.2024 10:30
Číslo dražby158DD13/23-16
Nejnižší podání18.500 Kč
OkresZnojmo
Jedná se podíl řadové stodoly ve špatném technickém až havarijním stavu, část nezastavěného pozemku tvoří pruh mezi objektem a příjezdovou cestou. Podrobný popis nemovitostí je obsažen v znaleckém…
Začátek dražby9.1.2024 10:00
Konec dražby9.1.2024 10:30
Číslo dražby137 EX 20968/11-MB2
Nejnižší podání15.000 Kč
OkresHodonín
Předmětem dražby je garáž bez čp/če (id. 1/6) nacházející se v jižní, okrajové části města Strážnice, v residenční zástavbě, v zahradě bytového domu č.p. 1327 umístěného na nároží ulic Radějovská x…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.