Začátek dražby28.6.2023 10:00
Konec dražby28.6.2023 10:30
Číslo dražby091 EX 00664/14-112
Nejnižší podání29.000 Kč
OkresUherské Hradiště
Oceňované pozemky se nacházejí cca 900 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Ořechov. Jedná se o dva nesousedící soubory sousedících zemědělských pozemků pravidelných tvarů. V katastru…
Začátek dražby28.6.2023 10:00
Konec dražby28.6.2023 10:30
Číslo dražby091 EX 01893/18-126
Nejnižší podání162.000 Kč
OkresKlatovy
Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce se dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1…
Začátek aukce28.6.2023 10:00
Konec aukce28.6.2023 10:30
Číslo aukce230193
Nejnižší podání10.000.000 Kč
OkresHlavní město Praha
Předmětem aukce je spoluvlastnický podíl ideální ¾. Užitná plocha 300 m² pozemkem 539 m². Dispozice domu I. PP obsahuje: schody do sklepa, chodbu, kotelnu, 3 sklepy. Dispozice I. NP: schody do…
Začátek dražby28.6.2023 11:00
Konec dražby28.6.2023 12:00
Číslo dražby176 DD 00005/23-003
Nejnižší podání2.200.000 Kč
OkresDěčín
Jedná se o dražbu pozemku p.č. 1612 – trvalý travní porost, o výměře 2 229 m2 ve městě Varnsdorf po pravé straně ul. Kollárové. Z hlediska platného SÚP města je pozemek určen k rezidenční zástavbě. V…
Začátek dražby28.6.2023 11:00
Konec dražby28.6.2023 11:15
Číslo dražby227 EX 84/23-28
Nejnižší podání19.000 Kč
OkresBrno-venkov
Podrobné informace neleznete v přiložené dražební vyhlášce.Dražba movité věci se bude konat dne 28.6.2023 v 11:00 hod. na adrese Železné 113, 666 01 Železné (parkoviště před výrobním areálem VITAR,…
Začátek dražby28.6.2023 12:30
Konec dražby28.6.2023 13:00
Číslo dražby099 EX 2646/20-59
Nejnižší podání107.334 Kč
OkresKarlovy Vary
Pozemková parcela č. St. 1526, jejíž součástí je stavba garáže bez č.p./č.e. se všemi součástmi ve východní okrajové části města Ostrov, v ulici Lidická, ve velké skupině řadových garáží. Více ve…
Začátek dražby28.6.2023 13:00
Konec dražby28.6.2023 14:00
Číslo dražby203EX7043/21-53
Nejnižší podání18.500 Kč
OkresHodonín
Draženou nemovitostí je:I) Pozemek p.č. 1152/8 a pozemek p.č. 1154/5, k.ú. VracovJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 1152/8 - orná půda a pozemku p.č…
Začátek dražby28.6.2023 13:00
Konec dražby28.6.2023 14:00
Číslo dražby203ExD9/23-12
Nejnižší podání1.271.138 Kč
OkresKroměříž
Draženou nemovitostí je rodinný dům s pozemky v obci Věžky okr. Kroměříž (LV 414) a podíl ve výši 1/2 na pozemku p.č. 240 (LV 95) viz dražební vyhláška a znalecký posudek. Ve znaleckém posudku…
Začátek dražby28.6.2023 13:00
Konec dražby28.6.2023 14:00
Číslo dražby203EX10713/22
Nejnižší podání30.000 Kč
OkresČeská Lípa
Draženou nemovitostí je: I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 179/4 - ostatní plocha, LV č. 423, v k.ú. Brniště, obec Brniště, okres Česká Lípa II) ideální…
Začátek dražby28.6.2023 13:00
Konec dražby28.6.2023 14:00
Číslo dražby203EX12797/20-72
Nejnižší podání512.000 Kč
OkresHlavní město Praha
Draženou nemovitostí je přízemní objekt se zděnou podezdívkou a skleněným ostěním se stanovou střechou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Praha,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.