Ukončené

Začátek dražby8.11.2022 10:00
Číslo dražby091 EX 4724/21-073
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Na pozemku parc. č. 2056/66 se nachází stavba nezapsaná na listu vlastnictví. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná ostatní plocha o celkové ploše 644 m2. Pozemek je přístupný přes…
Začátek dražby8.11.2022 10:00
Číslo dražby091 EX 6496/17-114
Vyvolávací cena34.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za300.000 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů59
pozemek se nachází v severní zastavěné části obce Zakřany. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 36 m2. Pozemek je…
Začátek dražby8.11.2022 10:00
Číslo dražby204 EX 13666/20-286
Vyvolávací cena4.170.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za4.759.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů79
Předmětem této dražby je dům občanské vybavenosti včetně pozemku, který se nachází ve městě Břeclav, v Jihomoravském kraji. Předmětná nemovitá věc se nachází v ulici Čechova, která patří do centrální…
Začátek dražby8.11.2022 10:00
Číslo dražby091 EX 1979/20-049
Vyvolávací cena22.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za62.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů38
Pozemky se nacházejí cca 650 m východně, cca 1 km severně a cca 1,2 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Neumětely. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných…
Začátek dražby8.11.2022 10:00
Číslo dražby137 EX 22810/21-VS
StavOdročená
Jedná se o pozemek p.č. 417/1 - trvalý travní porost a pozemek p.č. 429 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, obec Skuhrov, okres Jablonec nad Nisou, které jsou situovány v…
Začátek dražby8.11.2022 09:30
Číslo dražby158 DD 20/22-5
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
podíl o velikosti 1/3 na stavbě pro rodinnou rekreaci bez č.p./č.e., postavené na pozemku označeném jako stavební parcela číslo parcelní 4222 (LV 10001) v katastrálním území Trutnov, zapsáno v…
Začátek dražby7.11.2022 10:00
Číslo dražby143 EX 00435/22-036
Vyvolávací cena1.030.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.365.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů67
Předmětem dražby je zástava - níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, a to:a) nemovitá věc:- byt č.p./č. jednotky 979/8, vymezeno v:Budova: Nový Bohumín, č.p. 976,…
Začátek dražby4.11.2022 10:00
Číslo dražby180 DD 101/22-5
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Předmětem dražby je id. 1/6 na objektu k bydlení v obci Boreč. Stavba stojí na pozemku parc. č. st. 95/1, která není součastí dražby. Stavba vyžaduje celkovou rekonstrukci. Příslušenství není…
Začátek dražby4.11.2022 10:00
Číslo dražby180 DD 95/22-5
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem dražby je 1/2 na zemědělské stavbě, stojící na pozemích p. č. st. 79/6, st. 79/7, st. 79/8, st. 79/9, st. 79/10, st. 79/11, které nejsou součástí dražby. Příslušenství není předmětem dražby.
Začátek dražby4.11.2022 10:00
Číslo dražby180 DD 93/22-6
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem dražby je soubor nemovitostí vedených u katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, zapsaných v katastrálním území Dvorek na listu vlasniství č. 129 a 128. Soubor obsahuje podíl o velikosti…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.