Ukončené

Začátek dražby8.9.2022 10:00
Číslo dražby189 EX 3253/20-56
StavZrušená
Jedná se o dražbu pozemků parcelní číslo 3793/13, 3793/29, 3793/30, 3793/159, 3794/1 a 3795, evidované jako zastavěná plocha a nádvoří případně ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním území…
Začátek dražby8.9.2022 10:00
Číslo dražby177 EX 3821/13-295
Vyvolávací cena20.467 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za23.467 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů7
Jedná se o dražbu spol. podílu 1/8 souboru pozemků. Pozemky jsou převážně zemědělské v různých částech katastrálního území. Evidované jako orná půda, ostatní plocha, ostatní komunikace a neplodná…
Začátek dražby8.9.2022 09:30
Číslo dražby081 EX 24521 / 12 - 344
StavOdročená
Předmětem dražby je: I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 5223/14 - trvalý travní porost o výměře 5272 m2, na listu vlastnictví 885 v k.ú. Halenkov,…
Začátek dražby8.9.2022 09:00
Číslo dražby137 EX 25285/16-MB
Vyvolávací cena16.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za27.167 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů6
id. 5/28 pozemku v Praze - Žižkově, okr. Hl. město Praha
Začátek dražby7.9.2022 13:00
Číslo dražby074 DD 00001/22-016
Vyvolávací cena92.310 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za92.310 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 pozemku, který je zastavěný obytným domem č.p. 2026. Předmětem ocenění je pouze pozemek pod touto stavbou. Bytový dům, zapsaný na…
Začátek dražby7.9.2022 13:00
Číslo dražby074 DD 00001/22-017
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Jedná se o dražbu pozemku nepravidelného tvaru v obci Postoloprty okres Louny. Dopravní dostupnost pozemku je špatná. Pozemek je přístupný pouze po polní cestě a dále po náspu zrušené železniční…
Začátek dražby7.9.2022 13:00
Číslo dražby203EX23344/09-435
Vyvolávací cena35.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za53.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů7
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci - pozemku p.č. 2298 - ostatní plocha, v k.ú. Ropice, obec Ropice, okres Frýdek-Místek, který je situován v okrajové, zastavěné…
Začátek dražby7.9.2022 13:00
Číslo dražby203EX2764/22
Vyvolávací cena50.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za205.000 Kč
Počet účastníků13
Počet příhozů55
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 688 - trvalý travní porost a pozemek p.č. 689 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Příbram na Moravě, obec Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, jsou situovány v…
Začátek dražby7.9.2022 13:00
Číslo dražby203EX19005/20
Vyvolávací cena22.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za33.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů12
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 386 - ostatní plocha, pozemku p.č. 387 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 388/2 -…
Začátek dražby6.9.2022 10:00
Číslo dražby091 EX 7071/13-145
Vyvolávací cena36.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za92.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů24
pozemky parc. č. 711/1, parc. č. 713/1 a parc. č. 729/3 se nacházejí cca 200 a 1 400 m západně od okraje zastavěné části obce Česká Rybná. Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů. V…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.