Ukončené

Začátek dražby28.3.2023 10:30
Číslo dražby005/2022
Vyvolávací cena1.080.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.400.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů17
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV 372, k.ú. Velké Hamry. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený. V objektu je půda a má vybudované…
Začátek dražby28.3.2023 10:30
Číslo dražby137 EX 21544/21-MB
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitéhopodkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný dopůdorysného tvaru obdélníka,…
Začátek aukce28.3.2023 10:00
Číslo aukce230080
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem aukce je podíl ¼ na pozemku a rodinném domě. Parcelní číslo: st. 44, výměra 498 m2, Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba - Budova s číslem popisným: Hrdly [48089] č.…
Začátek dražby28.3.2023 10:00
Číslo dražby147 EX 840/16-125
StavOdročená
Jedná se o dražbu RD č.p. 37 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 86 a 620 v katastrálním území Dolany u Klatov, obec Dolany, okres Klatovy. Dům leží na okraji obce, při silnici č. 185 v zástavbě…
Začátek dražby23.3.2023 13:30
Číslo dražby139EX 02492/10-172
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
Jedná se o zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města…
Začátek dražby23.3.2023 10:00
Číslo dražbyD 1/2023
Vyvolávací cena3.100.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za3.105.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů2
· Pozemek parc. č. 1709 o výměře 179 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Předměstí, č.p. 87, rodinný důmStavba stojí na pozemku parc. č.: 1709, · Pozemek parc. č. 1710 o…
Začátek dražby23.3.2023 10:00
Číslo dražby122 EX 362/22-18
Vyvolávací cena3.750.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za4.530.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů47
Předmětem dražby jsou pozemky st. parc. č.13/2 s RD č.p.86, st. parc. č.13/1 se zem. stavbou bez č.p. - demolována, parc.č.41/1, 41/2, 3535/1, 3535/2 v části k.ú.Brumovice viz.kat. mapa. RD č.p.86…
Začátek aukce22.3.2023 15:00
Číslo aukce53/2023
StavUpuštěná
Jedná se o pozemek p.č. st. 222 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 2823 - zahrada, vše v k.ú. Rychnov na Moravě, obec Rychnov na Moravě, okres Svitavy, které jsou situovány v okrajové,…
Začátek dražby22.3.2023 14:00
Číslo dražby129 EX 922/22-97
Vyvolávací cena4.676.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za4.676.000 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům, který je podsklepený. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu je zateplená, na některých…
Začátek dražby22.3.2023 13:00
Číslo dražby203EX22281/22
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
Jedná se o přízemní, dřevěný objekt rodinné rekreace pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.