Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby122 EX 73/24-23
Vyvolávací cena3.370.000 Kč
OkresNáchod
StavVydraženo
Vydraženo za3.989.049 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů58
Předmětem dražby jsou rovinaté pozemky parc. č. 488/1, parc. č. 488/4 v širší středové části obce Nové město nad Metují, v k. ú.Nové Město nad Metují. Jedná se o pozemky bez příslušenství, se…
Číslo dražby121 EX 1039/22-55
Vyvolávací cena24.700 Kč
OkresTachov
StavVydraženo
Vydraženo za82.700 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů30
Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - orná půda číslo parcelní 1275/11 se všemi součástmi, je situována jihovýchodně od intravilánu města Přimda, mimo zastavěné území, v místní zahrádkářské…
Číslo dražby204 EX 7285/19-988
Vyvolávací cena17.734 Kč
OkresProstějov
StavVydraženo
Vydraženo za19.734 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů3
Předmětem dražby je pozemek parc. č. 157/2, který se nachází v obci Tvorovice, okres Prostějov, v Olomouckém kraji. Pozemek má nepravidelný tvar a jeho výměra činí 38,00 m2. Pozemek představuje malý…
Číslo dražby121 EX 3869/16-181
Vyvolávací cena55.500 Kč
OkresMělník
StavVydraženo
Vydraženo za55.500 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Oceňovaný pozemek se nachází na severním okraji místní zastavěné části Romanov. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a…
Číslo dražby099 EX 2353/23-63
Vyvolávací cena64.000 Kč
OkresNymburk
StavVydraženo
Vydraženo za108.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů22
Dražba parcely č. 173 o výměře 3187 m2. Přes pozemek parc. č. 173 vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. V…
Číslo dražby203EX28588/22
Vyvolávací cena443.333 Kč
OkresČeský Krumlov
StavVydraženo
Vydraženo za848.333 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů70
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. St. 3513 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2 , na pozemku stojí stavba: Plešivec, č.p. 405, rod. dům, LV 4879, a pozemku p.č. 1147/4 - ostatní plocha o…
Číslo dražby203EX10693/13-189
Vyvolávací cena116.000 Kč
OkresKutná Hora
StavVydraženo
Vydraženo za116.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 2140/1 - zahrada a pozemek p.č. 2140/3 - orná půda, vše v k.ú. Potěhy, obec Potěhy, okres Kutná Hora, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Potěhy…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.