Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby091 EX 07077/22-072
Vyvolávací cena85.500 Kč
OkresHodonín
StavVydraženo
Vydraženo za88.500 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů2
Předražek do12.3.2024
Oceňované pozemky se nacházejí cca na západním okraji zastavěné části obce Lužice. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní…
Číslo dražby091 EX 01840/23-029
Vyvolávací cena78.000 Kč
OkresTeplice
StavVydraženo
Vydraženo za284.000 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů78
Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Křemýž. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 307 m2.…
Číslo dražby137 EX 20841/13-MB
Vyvolávací cena47.333 Kč
OkresHodonín
StavVydraženo
Vydraženo za55.333 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů5
Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se na okraji obce Velká nad Veličkou, v areálu a u areálu bývalého zemědělského družstva, které je umístěno při příjezdu do obce ze směru od Uherského…
Číslo dražby091 EX 08656/14-155
Vyvolávací cena8.000 Kč
OkresZlín
StavVydraženo
Vydraženo za11.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů4
Oceňovaný pozemek se nachází cca 350 m západně od okraje zastavěné části obce Tlumačov. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o…
Číslo dražby091 EX 05674/21-050
Vyvolávací cena8.000 Kč
OkresMost
StavVydraženo
Vydraženo za171.000 Kč
Počet účastníků51
Počet příhozů108
Oceňovaný pozemek se nachází v severovýchodní zastavěné části obce Louka u Litvínova. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře…
Číslo dražby091 EX 09434/20-086
Vyvolávací cena382.000 Kč
OkresBenešov
StavVydraženo
Vydraženo za397.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů6
Oceňované pozemky se nacházejí cca 700 m východně od okraje zastavěné části města Vlašim. Jedná se o soubor převážně sousedících zemědělských pozemků tvaru úzkých pásů. V katastru nemovitostí jsou…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.