Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby091 EX 6411/15-045
Vyvolávací cena14.000 Kč
OkresPísek
StavVydraženo
Vydraženo za39.000 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů24
Předražek do7.12.2021
Dražený pozemek se nachází cca 2,8 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Rakovice. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda…
Číslo dražby121EX 10112/14-269
Vyvolávací cena24.494 Kč
OkresPlzeň-jih
StavVydraženo
Vydraženo za91.666 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů123
Parcela p.č. 2250 v k.ú. Hradec u Stoda je situovaná severovýchodním směrem od zastavěné části obce Hradec. Nachází se po pravé straně silnice ve směru Stod - Ves Touškov. Její současné využití a…
Číslo dražby139EX 16176/20
Vyvolávací cena62.580 Kč
OkresKutná Hora
StavVydraženo
Vydraženo za172.580 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů14
Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 1291 - lesní pozemek, o výměře 2.651 m2, a pozemku p.č. 1505 - lesní pozemek, o výměře 5.381 m2, vše v k.ú. a obci Horušice, okres Kutná Hora.…
Číslo dražby091 EX 3546/19-061
Vyvolávací cena10.000 Kč
OkresÚstí nad Labem
StavVydraženo
Vydraženo za66.000 Kč
Počet účastníků28
Počet příhozů35
Předražek do8.12.2021
Pozemek se nachází v jižní zastavěné části města Ústí nad Labem. Jedná se o pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 27 m2. Pozemek je na…
Číslo dražby091 EX 7351/20-025
Vyvolávací cena10.000 Kč
OkresJablonec nad Nisou
StavVydraženo
Vydraženo za45.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů24
Předražek do8.12.2021
Pozemky se nacházejí cca ve středu zastavěné městské části Mšeno nad Nisou. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako…
Číslo dražby091 EX 12876/15-111
Vyvolávací cena12.000 Kč
OkresBlansko
StavVydraženo
Vydraženo za12.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Předražek do8.12.2021
Dražený pozemek parc. č. 578 se nachází cca 450 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Újezd u Černé Hory. Jedná se o lesní pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je lesní…
Číslo dražby091 EX 9346/16-122
Vyvolávací cena33.334 Kč
OkresOlomouc
StavVydraženo
Vydraženo za215.000 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů93
Předražek do10.12.2021
Pozemky se nacházejí v jižní zastavěné části města Olomouc. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří,…
Číslo dražby203EX33042/13-75
Vyvolávací cena24.900 Kč
OkresOlomouc
StavVydraženo
Vydraženo za24.900 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl 1/24 pozemku p.č. 677/3 - ostatní plocha, v k.ú. Mladeč, obec Mladeč, okres Olomouc, který je situován v okrajové části obce Mladeč. Pozemek je…
Číslo dražby099 EX 7154/13-50
Vyvolávací cena10.318 Kč
OkresSokolov
StavVydraženo
Vydraženo za72.365 Kč
Počet účastníků18
Počet příhozů24
Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - ostatní plocha číslo parcelní 702/65 o výměře 18 m2 sevšemi součástmi, je situována v severní části intravilánu města Sokolov, severně od nedalekosituovaného…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace