Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby137 EX 5779/17-KH
Vyvolávací cena16.667 Kč
OkresTrutnov
StavVydraženo
Vydraženo za45.667 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů26
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 431/3 - ostatní plocha a pozemku p.č. 482/5 - ostatní plocha, vše v k.ú. Malé Svatoňovice, obec Malé…
Číslo dražby091 EX 14149/14-072
Vyvolávací cena34.000 Kč
OkresJihlava
StavVydraženo
Vydraženo za74.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů35
Předražek do18.7.2022
nařizuje se dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na nemovité věci, zapsané na LV 1178, k.ú. Polná, okr. Jihlava o celkové rozloze 9567 m2.
Číslo dražby091 EX 14149/14-073
Vyvolávací cena20.000 Kč
OkresJihlava
StavVydraženo
Vydraženo za44.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů13
Předražek do18.7.2022
Nařizuje se dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na nemovité věci, zapsané na LV 111, k.ú. Nové Dvory u Kamenné, vedená katastrem nemovitostí jako trvalý travní porost o celkové…
Číslo dražby099 EX 7517/12-104
Vyvolávací cena28.420 Kč
OkresBeroun
StavVydraženo
Vydraženo za89.750 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů42
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 4/6 na zemědělské pozemkové parcele - orné půdě číslo parcelní 759 o výměře 2 646 m2 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, v katastrálním území obce…
Číslo dražby121 EX 10466/13-58
Vyvolávací cena9.127 Kč
OkresProstějov
StavVydraženo
Vydraženo za13.127 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů6
ideální podíl o velikosti 1/20- zemědělský pozemek, parcelní číslo 495 v katastrálním území a obci Tvorovice, okres Prostějov.Předmětem ocenění je podíl na pozemku orné půdy v katastrální území a…
Číslo dražby137 EX 13456/13-KH
Vyvolávací cena56.667 Kč
OkresBřeclav
StavVydraženo
Vydraženo za56.667 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Jedná se o mírně svažité pozemky, nacházející se v severovýchodní okrajové části katastrálního území (přes dálnici D2), v lokalitě zemědělských pozemků a vinohradů. Dle platného územního plánu obce…
Číslo dražby189 EX 13/14-88
Vyvolávací cena133.667 Kč
OkresKarviná
StavVydraženo
Vydraženo za271.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů25
Jedná se o dražbu podílu 1/2 parcelní číslo 2339/1 evidovaný jako ovocný sad v katastrálním území Bludovice, obec Havířov. Pozemek je užíván v souladu s evidenci jen částečně, jeho východní část je…
Číslo dražby091 EX 03482/13-150
Vyvolávací cena46.500 Kč
OkresStrakonice
StavVydraženo
Vydraženo za77.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů16
Předražek do14.7.2022
pozemky se nacházejí v severní zastavěné části obce Křepice. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 328 m2. Pozemky…
Číslo dražby203EX3947/17
Vyvolávací cena220.000 Kč
OkresSvitavy
StavVydraženo
Vydraženo za510.000 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů28
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. St. 222 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 2823 - zahrada, vše v k.ú. Rychnov na Moravě, obec Rychnov na Moravě, okres Svitavy, které jsou situovány v…
Číslo dražby169EX 5529/18-158
Vyvolávací cena514.000 Kč
OkresBrno-město
StavVydraženo
Vydraženo za704.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů11
Předražek do12.7.2022
Jedná se o dražbu zahrady 420m2 parc. č. 804/2, která se nachází v jižní části Brna – Brněnské Ivanovice. Pozemek je rovinatý až mírně svažitý, oplocený a zarostlý neudržovaným náletovým porostem.…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.