Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby137 EX 1849/16/PP3
OkresKolín
StavVydraženo
Předmětná nemovitá věc pozemky parc. č. 743/3, 757/14 a 757/70 představují dlouhý úzký pás na sebe navazujících pozemků. Na pozemcích parc. č. 743/3 a 757/70 se nachází lesní porost a na pozemku parc…
Číslo dražby139EX 23317/16-069
OkresSemily
StavVydraženo
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/3 na lese v k.ú. Sklenařice, obec Vysoké nad Jizerou, okr. Semily. Předmětem dražby je 1 parcela, která je součástí pozemků určených k…
Číslo dražby137 EX 3191/16/IZ1
OkresHodonín
StavVydraženo
Jedná se o následující pozemky: - parc.č. 2388/9, 2390/8, 2469/4 – nachází se v extravilánu města severně od zastavěné části po levé straně komunikace vedoucí ze Ždánic směrem do Bučovic, pozemky…
Číslo dražby137 EX 3191/16/IZ2
OkresHodonín
StavVydraženo
- parc.č. 2389/48, 2389/69, 2391/9, 2393/8, 2416/10, 2429/59, 2459, 2463/5, 2468/3, 2469/29 – nachází se v extravilánu města severně od zastavěné části po levé straně komunikace vedoucí ze Ždánic…
Číslo dražby074 EX 03201/15-109
OkresTrutnov
StavVydraženo
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na dvou nesousedících souborech travnatých pozemků nepravidelných tvarů. Příslušenství věcí nemovitých, kterých se výkon týká, tvoří…
Číslo dražby169EX 1067/15-127
OkresLouny
StavVydraženo
Předražek do1.11.2019
Jedná se o pozemek je v katastru nemovitostí zapsán jako: ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha, s plochou 437 m2 . Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - občanské…
Číslo dražby189 DDR 12/19-12
OkresBřeclav
StavVydraženo
Pozemky se nacházejí na okraji zastavěného území obce. Z hlediska územního plánu města se pozemek p.č.3020/3, nachází v ploše S-plochy smíšené obytné, ostatní pozemky pak v ploše BV - plochy bydlení.…
Číslo dražby065 EX 01637/18
OkresVyškov
StavVydraženo
Jedná se o nemovité věci - pozemky p.č. 2450/11 - orná půda a p.č. 2450/12 - orná půda, všezapsané na listu vlastnictví č. 2844, pro k.ú. Bučovice, obec Bučovice, okres Vyškov.Nemovité věci - pozemky…
Číslo dražby189 DDR 28/19-5
OkresVsetín
StavVydraženo
Jedná se o pozemky, které se nachází na okraji zastavěné části obce, v bočním údolí Rokytnice. Pozemky jsou přístupné po zpevněné komunikaci, orientované jižním směrem. Část pozemků a zahrnuta do…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace