Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby099 EX 3284/14-108
Vyvolávací cena48.500 Kč
OkresPraha-západ
StavVydraženo
Vydraženo za48.500 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
ideální podíl o velikosti 17100/1462192:- parcela č. 214/1 o výměře 2254 m2 - trvalý travní porost- parcela č. 214/11 o výměře 381 m2 - trvalý travní porost- parcela č. 214/13 o výměře 620 m2 -…
Číslo dražby091 EX 1352/20-222
Vyvolávací cena30.000 Kč
OkresHodonín
StavVydraženo
Vydraženo za70.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů21
Předražek do11.4.2023
Pozemky se nacházejí cca 1,3 km severozápadně, cca 600 m severně a cca 500 m východně od okraje zastavěné části obce Věteřov. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků tvar úzkých pásů. V…
Číslo dražby203EX9718/21
Vyvolávací cena26.980 Kč
OkresJičín
StavVydraženo
Vydraženo za53.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů26
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku p.č. 1174/16.203EX9718/21 www.eujicha.cz
Číslo dražby203EX1789/21
Vyvolávací cena46.900 Kč
OkresVsetín
StavVydraženo
Vydraženo za76.900 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů11
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 36/1800 na pozemcích p.č. 1455, 1430, 1412/2, 1410.1408, 1401/1, 1177/1, 1165, 1162 v k.ú. Lačnov, okr. Vsetín LV 587Více informací naleznete ve…
Číslo dražby150 EX 342/18-263
Vyvolávací cena38.647 Kč
OkresJeseník
StavVydraženo
Vydraženo za48.647 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů3
nemovitá věc se nachází v okrese Jeseník, v obci Písečná, části Studený Zejf, u rodinného domu č.p. 43. Pozemek je v Územním plánu zařazen v plochách SR (smíšené obytné rekreační) a NS (plochy…
Číslo dražby150 EX 551/22-32
Vyvolávací cena12.353 Kč
OkresKladno
StavVydraženo
Vydraženo za16.353 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů5
nemovité věci se nachází v okrese Kladno, jižně od souvisle zastavěného území obce Kamenné Žehrovice, v lánu pole. Pozemek parc.č. 485/8 je v Územním plánu obce zařazen v plochách NZ (orná půda) a…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.