Ukončené

Začátek dražby13.6.2023 09:00
Číslo dražby150 EX 2662/16-102
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
nemovité věci se nachází v okrese Svitavy, v obci Linhartice, v okrajové části zastavěného území obce, cca 200 m od zastávky autobusu „Linhartice, dol.“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů…
Začátek dražby12.6.2023 10:30
Číslo dražby223EX 3216/17-50
Vyvolávací cena120.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za212.000 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů19
Jedná se o zděný objekt (řadová garáž) s pultovou, poškozenou střecho, garáž je ve zhoršeném stavu, do objektu zatéká a pravděpodobně se bude muset vyměnit celá střešní konstrukce, ve zdivu jsou v…
Začátek dražby8.6.2023 14:00
Číslo dražby032 EX 429/10
Vyvolávací cena312.214 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za474.214 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů49
Rodinný dům čp. 123: Je užívaný asi od roku 1920, jako nepodsklepený, o 2.NP, situovaný na pozemku parc. čís. 577.Od svého zřízení nebyl nijak stavebně upravován. Dispozičně obsahuje v 1.NP zádveří,…
Začátek dražby8.6.2023 13:00
Číslo dražby206 DD 2/22-30
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
Rodinný dům je volně stojící, částečně podsklepený, přízemní, s půdním prostorem. Základy bez dostatečné hydroizolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce zděné (nelze vyloučit případně kamenné),…
Začátek dražby8.6.2023 12:30
Číslo dražby230144
Vyvolávací cena935.520 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za2.620.520 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů144
Přesná specifikace předmětu dražby je uvedena v přiložené dražební vyhlášce
Začátek dražby8.6.2023 12:00
Číslo dražby230143
Vyvolávací cena807.960 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za3.465.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů229
Přesná specifikace předmětu dražby je uvedena v přiložené dražební vyhlášce
Začátek dražby8.6.2023 11:00
Číslo dražby230141
Vyvolávací cena2.928.780 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za2.928.780 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Pozemek parcela č. 202/33 - trvalý travní porost o výměře 17 433 m² se nachází v katastrálním území Homole, v obci Homole severně od zastavěné části obce u jižní hranice Letiště Planá ve volné…
Začátek dražby8.6.2023 10:30
Číslo dražby230140
Vyvolávací cena7.200.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za7.200.000 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Planá u Českých Budějovic Předmět dražby je tvořen stavbou skladové haly na části výměry parcele č. 357/2 - trvalý travní porost, která není zapsána v katastru nemovitostí a dále pozemky tvořící…
Začátek dražby8.6.2023 10:30
Číslo dražby137 EX 22005/11-MB2
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
id. 1/3 pozemku v Napajedlích, okr. Zlín
Začátek dražby8.6.2023 10:00
Číslo dražby180 DD 29/23
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Jedná se o rodinný dům č. p. 7, který je osazen v rovinatém terénu a je samostatně stojící. Rodinný dům je pouze přízemní s půdním prostorem a je nepodsklepený. Obvodové struktury jsou ze smíšeného…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.