Ukončené

Začátek dražby26.9.2023 10:00
Číslo dražby158DD7/23-11
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 na pozemku označeném jako stavební parcela číslo parcelní 495 v katastrálním území Rudník, včetně podílu o velikosti 1/24 na veškerých součástech, tedy též…
Začátek dražby26.9.2023 10:00
Číslo dražby204 EX 8465/22-336
Vyvolávací cena4.950 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za4.950 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/36 k lesním pozemkům v obci Ludkovice, okres Zlín. Lesní pozemky se nacházejí na mírných až prudkých svazích a jedná se o lesní parcely v lesních…
Začátek dražby26.9.2023 10:00
Číslo dražby177 EX 18/23-190
Vyvolávací cena200.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za390.000 Kč
Počet účastníků14
Počet příhozů64
Jedná se o dražbu pozemků v samém centru obce o celkové výměře 1.168,0 m2 . Z této výměry lze 436,0 m2 zastavět objektem obytným, zbývající parcely, které spolu se zastavitelnými pozemky tvoří…
Začátek dražby21.9.2023 13:00
Číslo dražby030 EX 15662/08-289
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Pozemky jako celek jsou pravidelného, přibližně obdélníkového tvaru, rovinatého charakteru, lokálně zvlněný terén …
Začátek dražby21.9.2023 12:00
Číslo dražby099 EX 10393/10-68
Vyvolávací cena8.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za16.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů9
Ideální 1/3:Jedná se o nezastavěný pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako pozemek ostatní plochy se způsobem využití jiná plocha. Původně se však jednalo o pozemek zastavěné plochy a nádvoří,…
Začátek dražby21.9.2023 10:00
Číslo dražby081 EX 05004/14-344
StavOdročená
Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 189/6 - vodní plocha, pozemku p.č. 190/6 - orná půda, pozemku p.č. 190/32 - ostatní plocha a pozemku p.č. 190/33 - ostatní plocha, vše v…
Začátek dražby21.9.2023 10:00
Číslo dražby225 EX 470/22-1
Vyvolávací cena154.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.034.000 Kč
Počet účastníků12
Počet příhozů89
- Pozemek, parcela 136/10 o výměře 2442m², orná půdazapsané na listu vlastnictví č. 106 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Kaňovice, kat.…
Začátek dražby21.9.2023 09:30
Číslo dražby081 EX 10659 / 11 - 590
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 94 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem…
Začátek aukce20.9.2023 11:00
Číslo aukce230054
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemcích 4773 m² zapsaných na LV 1194, k.ú. Šlapanice u Brna
Začátek dražby20.9.2023 11:00
Číslo dražby176 DD 00005/23-009
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Jedná se o dražbu pozemku p.č. 1612 – trvalý travní porost, o výměře 2 229 m2 ve městě Varnsdorf po pravé straně ul. Kollárové. Z hlediska platného SÚP města je pozemek určen k rezidenční zástavbě. V…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.