Ukončené

Začátek dražby24.4.2024 13:00
Číslo dražby203EX31768/22-129
StavOdročená
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/20 nemovité věci - pozemku p.č. 883/3 - orná půda o výměře 20.557 m2 , v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, okres Olomouc, který je situován…
Začátek dražby24.4.2024 10:00
Číslo dražby225 DD 4/24
StavZrušená
Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:zapsané na listu vlastnictví č. 1071 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracovištěJablonec nad Nisou, pro obec Pulečný,…
Začátek dražby23.4.2024 13:00
Číslo dražby099 EX 455/20-135
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
- parcela č. 457/6 o výměře 5969 m2 – orná půda zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro obec 534951 Kralupy nad…
Začátek dražby23.4.2024 13:00
Číslo dražby121 DD 2/23-31
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
spoluvlastnický podíl ve výši jedné neoddělené osminy (1/8) - parcela č. 508/45 o výměře 640 m2 - orná půda - parcela č. 515/8 o výměře 154 m2 - vodní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí…
Začátek dražby23.4.2024 10:00
Číslo dražby204 EX 9649/19-722
Vyvolávací cena22.800 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za104.800 Kč
Počet účastníků27
Počet příhozů29
Předmětem dražby je pozemek v obci Nezamyslice, okres Prostějov, Olomoucký kraj. Pozemek je v katastru nemovitostí zapsaný jako orná půda, nicméně podle provedeného místního šetření se jedná o…
Začátek dražby18.4.2024 13:00
Číslo dražby180 EX 10258/06-264
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/6 sestávající z pozemku p.č. 2644/46 - zahrada o výměře 219 m2 a pozemku p.č. 2645/10 - ostatní plocha o výměře 494 m2 , vše v k.ú. Bučovice, obec Bučovice, okres…
Začátek dražby18.4.2024 10:30
Číslo dražby137 EX 23356/10-MB2
Vyvolávací cena51.500 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za51.500 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 293/12 - ostatní plocha, pozemku p.č. 733/22 - chmelnice, pozemku p.č. 733/52 - orná…
Začátek dražby18.4.2024 10:00
Číslo dražby180 EX 10258/06-258
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/6 souboru pozemků p.č. 23/2 - trvalý travní porost o výměře 9 m2 , pozemku p.č. 353/35 - orná půda o výměře 750 m2 , pozemku p.č. 354/9 - ostatní plocha o výměře…
Začátek dražby18.4.2024 10:00
Číslo dražby137 EX 2948/22- MB2
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
Jedná se o 1/2 k nemovité věci - pozemku p.č. 502/2 - trvalý travní porost, v k.ú. Šenov u Nového Jičína, obec Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín, který je situován v okrajové, zastavěné části…
Začátek dražby17.4.2024 13:00
Číslo dražby203EX26439/23
StavOdročená
Draženou nemovitostí je - pozemek p.č. 2091 - orná půda o výměře 14.218 m2, vk.ú. Dětkovice u Prostějova, obec Dětkovice, okres Prostějov, který je situován v severní částikatastrálního území s…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.