Ukončené

Začátek dražby5.8.2020 14:00
Číslo dražby099 EX 593/17-296
StavOdročená
Oceňovaný pozemek je situován v jihozápadní části katastrálního území Veselí nad Lužnicínedaleko hranice s katastrálním územím Horusice, ve vzdálenosti cca 500 m jihozápadně odzastavěného území města…
Začátek dražby5.8.2020 13:00
Číslo dražby203EX2023/10
Vyvolávací cena11.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za32.333 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů43
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1574/9 - orná půda a pozemku p.č. 1585/14 - orná půda, vše v k.ú. Dolní Žandov, obec Dolní Žandov,…
Začátek dražby5.8.2020 13:00
Číslo dražby203EX4133/17
Vyvolávací cena9.093 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za35.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů20
Draženy jsou podíly na lesních pozemcích p.č. 1047/2 v k.ú. Tyra a p.č. 1398/4 a 1403 v k.ú. Guty, okr. Frýdek-Místek. Podrobnější popis naleznete v ořiloženém znaleckém posudku,203EX4133/17 www…
Začátek dražby5.8.2020 13:00
Číslo dražby203EX10980/18
Vyvolávací cena73.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za319.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů51
Draženou nemovitostí jsou pozemky p.č. 5528 - orná půda, pozemku p.č. 5530 - vinice a pozemku p.č. 5531 - ostatní plocha, vše v k.ú. Mutěnice, obec Mutěnice, okres Hodonín. Pozemky jsou situovány v…
Začátek dražby5.8.2020 13:00
Číslo dražby203EX37760/19
Vyvolávací cena163.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za163.333 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 89 - ostatní plocha, pozemku p.č. 91 - ostatní plocha, pozemku p.č. 94/1 - ostatní plocha, pozemku p.č…
Začátek dražby5.8.2020 12:00
Číslo dražby099 EX 593/17-301
Vyvolávací cena80.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za152.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů17
Oceňované pozemky jsou situovány na východní hranici katastrálního území Radětice u Bechyně,při hranici s katastrálním územím Bechyně, ve vzdálenosti cca 1 km východně od zastavěnéhoúzemí obce, na…
Začátek dražby4.8.2020 09:30
Číslo dražby143 EX 00188/20-033
StavOdročená
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:- pozemek parcela č. 1098/3, orná půda, o výměře 494 m²,- pozemek parcela č. 1098/21, orná půda, o výměře 601 m²,zapsané na listu vlastnictví č.…
Začátek dražby3.8.2020 10:00
Číslo dražby091 EX 09346/16-079
StavOdročená
Oceňované pozemky se nacházejí v jižní zastavěné části města Olomouc. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a…
Začátek dražby3.8.2020 10:00
Číslo dražbyČ.j. 091 EX 06513/10-175
Vyvolávací cena8.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za16.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů9
Oceňované pozemky parc. č. 4138 a parc. č. 4139 se nacházejí cca 300 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Borkovany. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky tvaru úzkého rovného pásu. Na…
Začátek dražby30.7.2020 13:30
Číslo dražby139EX 00502/10-091
StavNebylo podání
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 nemovité věci - pozemku p.č. 80/35 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Chotěšice, obec Chotěšice, okres Nymburk, který je situován v…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace