Ukončené

Začátek dražby28.3.2023 10:00
Číslo dražby137 EX 2948/22- MB
StavOdročená
Jedná se o 1/2 k nemovité věci - pozemku p.č. 502/2 - trvalý travní porost, v k.ú. Šenov u Nového Jičína, obec Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín, který je situován v okrajové, zastavěné části…
Začátek dražby28.3.2023 10:00
Číslo dražby225 DD 1/23
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:Pozemky- parcela č. 1334/2 o výměře 93 m2 zahrada, zemědělský půdní fond- parcela č. 1334/3 o výměře 101 m2 zahrada, zemědělský půdní fond- parcela č.…
Začátek dražby28.3.2023 09:00
Číslo dražby150 EX 342/18-263
Vyvolávací cena38.647 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za48.647 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů3
nemovitá věc se nachází v okrese Jeseník, v obci Písečná, části Studený Zejf, u rodinného domu č.p. 43. Pozemek je v Územním plánu zařazen v plochách SR (smíšené obytné rekreační) a NS (plochy…
Začátek dražby23.3.2023 10:00
Číslo dražby189 DD 15/22-15
StavNebylo podání
Počet účastníků3
Počet příhozů0
Jedná se o dražbu souboru pozemků v obci Stará huť okres Příbram. Pozemek p.č. 3/5 a p.č. 12/1 se nacházejí v okrajové části obce. Pozemky jsou součástí výběžku, který zasahuje do Huťského rybníka.…
Začátek dražby22.3.2023 13:00
Číslo dražby203EX9718/21
Vyvolávací cena26.980 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za53.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů26
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku p.č. 1174/16.203EX9718/21 www.eujicha.cz
Začátek dražby22.3.2023 13:00
Číslo dražby203EX1789/21
Vyvolávací cena46.900 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za76.900 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů11
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 36/1800 na pozemcích p.č. 1455, 1430, 1412/2, 1410.1408, 1401/1, 1177/1, 1165, 1162 v k.ú. Lačnov, okr. Vsetín LV 587Více informací naleznete ve…
Začátek aukce22.3.2023 10:00
Číslo aukce230068
Vyvolávací cena90.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za235.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů29
Předmětem aukce je pozemek s příjezdovou cestou a to jmenovitě:Pozemek parc.č. 212/1, o evidované výměře 2 985 m², ostatní plocha, jiná plochaPozemek parc.č. 391/2, o evidované výměře 5 657 m²,…
Začátek dražby22.3.2023 10:00
Číslo dražby189 EX 638/03-107
Vyvolávací cena28.073 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za50.073 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů23
Jedná se o dražbu podílu 1/3 orné půdy v katastrálním území Boršice u Buchlovic, obec Boršice, okres Uherské Hradiště. Jedná se o zemědělský pozemek situovaný v zemědělském honu severovýchodně od…
Začátek dražby21.3.2023 13:00
Číslo dražby137 EX 08682/20-KH
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se mimo zastavěnou část města, severozápadním směrem v extravilánu katastrálního území Charvatská Nová Ves, ve směru na Lednici po levé straně, naproti…
Začátek dražby21.3.2023 10:00
Číslo dražby091 EX 1352/20-222
Vyvolávací cena30.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za70.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů21
Pozemky se nacházejí cca 1,3 km severozápadně, cca 600 m severně a cca 500 m východně od okraje zastavěné části obce Věteřov. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků tvar úzkých pásů. V…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.