Z důvodu omezení doručování listovních zásilek Českou poštou žádáme všechny klienty, aby zasílali veškeré úředně ověřené dokumenty potřebné k registraci elektronicky ve formě autorizované konverze na e-mailovou adresu: info@okdrazby.cz

Soubor je též možno nahrát přímo do systému přes uživatelský účet, anebo zaslat do datové schránky společnosti: uwfqysp.

Veškeré údaje si před odesláním pečlivě zkontrolujte, děkujeme

Ukončené

Začátek dražby2.4.2020 14:00
Konec dražby2.4.2020 14:30
Číslo dražby139EX 01749/12-160
StavVydraženo
Vydraženo za 10.250 Kč
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/18 k nemovitým věcem, a to pozemku p.č. 335/6 - trvalý travní porost, LV č. 451, a dále pozemku p.č. 336/6 – lesní pozemek, vše v k.ú.…
Začátek dražby2.4.2020 13:00
Konec dražby2.4.2020 13:30
Číslo dražby121 EX 8058/13-297
StavOdročená
Jedná se o tři na sebe navazující nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda, na nichž je ke dni ocenění provozován kemp Bučily. Jedná…
Začátek dražby2.4.2020 10:00
Konec dražby2.4.2020 10:30
Číslo dražby137 EX 8223/17/MB173
StavNebylo podání
Pozemek p. č. 1568/173 v Praze - Řeporyjích
Začátek dražby2.4.2020 09:00
Konec dražby2.4.2020 09:30
Číslo dražby137 EX 8223/17/MB171
StavVydraženo
Vydraženo za 239.989 Kč
Pozemek p.č. 1568/171 v Praze - Řeporyjích
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby074 EX 06823/16-180
StavVydraženo
Vydraženo za 495.000 Kč
Jedná se o dražbu pozemků, které společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou v ÚP vedeny jako plochy zemědělské nebo plochy smíšené nezastavěného území - přírodní,…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EXD35/2019-8
StavVydraženo
Vydraženo za 17.000 Kč
1) Nemovité věci evidované na LV č. 1947, k.ú. Velká nad VeličkouDraženou nemovitotostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 206/62 - vodní plocha…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX25368/16-118
StavNebylo podání
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 469/5 - orná půda a pozemku p.č. 478/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Pochvalov, obec Pochvalov, okres…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX2542/07-241
StavNebylo podání
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. St. 79 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Černovír, č.p. 51, rod.dům (LV č. 242), v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, obec Ústí nad Orlicí,…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX4832/08-224
StavVydraženo
Vydraženo za 16.500 Kč
I) Nemovité věci evidované na LV č. 625, k.ú. ChotěniceJedná se o držabu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 5/64 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 346 - orná půda, v k.ú. Chotěnice,…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX1399/07
StavVydraženo
Vydraženo za 46.833 Kč
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 16/2 - zahrada a pozemku p.č. 622 - ostatní plocha, vše v k.ú. Nová Véska, obec…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace