Ukončené

Začátek dražby25.11.2021 13:00
Číslo dražby099 EX 7154/13-50
Vyvolávací cena10.318 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za72.365 Kč
Počet účastníků18
Počet příhozů24
Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - ostatní plocha číslo parcelní 702/65 o výměře 18 m2 sevšemi součástmi, je situována v severní části intravilánu města Sokolov, severně od nedalekosituovaného…
Začátek dražby25.11.2021 12:00
Číslo dražby099 EX 1424/03-72
Vyvolávací cena251.720 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za363.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů129
Dražba ideální 1/4.Dle platného územního plánu jsou parcely p.č. 469/5 a p.č. 470/1 určeny k zastavění nízkopodlažními rodinnými domy. Využití parcel p.č. 478/2 a p.č. 448/18 je v územním plánu…
Začátek dražby24.11.2021 13:00
Číslo dražby203EX33042/13-75
Vyvolávací cena24.900 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za24.900 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl 1/24 pozemku p.č. 677/3 - ostatní plocha, v k.ú. Mladeč, obec Mladeč, okres Olomouc, který je situován v okrajové části obce Mladeč. Pozemek je…
Začátek dražby24.11.2021 13:00
Číslo dražby074 EX 09878/12-202
Vyvolávací cena14.433 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za51.555 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů36
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na nesousedících pozemcích. Pozemky jsou rovinaté až mírně svažité. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané.…
Začátek dražby24.11.2021 10:00
Číslo dražby091 EX 9346/16-122
Vyvolávací cena33.334 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za215.000 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů93
Pozemky se nacházejí v jižní zastavěné části města Olomouc. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří,…
Začátek dražby24.11.2021 10:00
Číslo dražby091 EX 8150/15-117
StavOdročená
Dražené pozemky se nacházejí cca 2,3 km severovýchodně od okraje zastavěné části obce Domašov nad Bystřicí. Dražený spoluvlastnický podíl na nemovité věci je o velikosti id. 1/24. Jedná se o soubor…
Začátek dražby23.11.2021 13:30
Číslo dražby139EX 00545/11-203
Vyvolávací cena45.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za154.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů7
Jedná se spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/7 k pozemku p.č. St. 31 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 2435/6 – trvalý travní porost, pozemku p.č. 2450 - trvalý travní porost, pozemku p…
Začátek dražby23.11.2021 10:00
Číslo dražby091 EX 3546/19-061
Vyvolávací cena10.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za66.000 Kč
Počet účastníků28
Počet příhozů35
Pozemek se nachází v jižní zastavěné části města Ústí nad Labem. Jedná se o pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 27 m2. Pozemek je na…
Začátek dražby23.11.2021 10:00
Číslo dražby091 EX 7351/20-025
Vyvolávací cena10.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za45.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů24
Pozemky se nacházejí cca ve středu zastavěné městské části Mšeno nad Nisou. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako…
Začátek dražby23.11.2021 10:00
Číslo dražby091 EX 12876/15-111
Vyvolávací cena12.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za12.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Dražený pozemek parc. č. 578 se nachází cca 450 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Újezd u Černé Hory. Jedná se o lesní pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je lesní…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace