Ukončené

Začátek dražby20.6.2023 13:00
Číslo dražby156 EX 2422/15-175
Vyvolávací cena125.600 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za125.600 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
bydlení bez čp/če na parcele 2286/5 (LV 2137)vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec 554782 Praha, katastrální…
Začátek dražby20.6.2023 10:30
Číslo dražby137 EX 2653/22-MB
Vyvolávací cena16.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za105.000 Kč
Počet účastníků26
Počet příhozů52
Pozemek se nachází na okraji zastavěného území obce Kovalovice, v severovýchodní části obce (za zahradou rodinného domu č.p. 257) v části s místním názvem Maršíky. Pozemek je rovinatý až mírně…
Začátek dražby20.6.2023 10:30
Číslo dražby158DD5/23-5
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
Jedná se o bytovou jednotku situovanou v přízemí rodinného domu č.p. 20 stojícím na pozemku označeném jako stavební parcela st. 178/1. Jedná se o rodinný dům rozdělený na dvě samostatné bytové…
Začátek dražby20.6.2023 10:00
Číslo dražby189 DDR 04/22-8
StavNebylo podání
Počet účastníků5
Počet příhozů0
Jedná se o dražbu pozemku parc. č. 892/1 (orná půda) v kat. území Nová Ves u Nelahozevsi, obec Nová Ves, okres Mělník, zapsáno na LV 532.
Začátek dražby20.6.2023 10:00
Číslo dražby189 DDR 58/23-09
Vyvolávací cena640.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za870.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů12
Jedná se o dražbu chaty. Objekt situovaný v rekreační oblasti na okraji chatové zástavby. Několik let neobývaný. Objekt je podsklepen a kamenných základech a obvodovém zdivu, 1.NP dřevěná montovaná…
Začátek dražby20.6.2023 10:00
Číslo dražby137 EX 13279/20- MB
Vyvolávací cena66.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za147.667 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů28
Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se v jižní okrajové části obce Mikulčice v katastrálním území Mikulčice, v lokalitě s názvem Podbřežník, nedaleko nově vzniklé zástavby rodinnými domy.…
Začátek dražby20.6.2023 09:00
Číslo dražby158DD6/23-5
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 2/3 na pozemku s řadovým vnitřním rodinným domem. Stavba je podsklepena (do cca 1/2), s jedním NP, obytným podkrovím a půdou pod sedlovou střechou. Vytápěni…
Začátek dražby20.6.2023 09:00
Číslo dražby150 EX 277/22-239
Vyvolávací cena2.269.842 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za3.250.000 Kč
Počet účastníků31
Počet příhozů46
nemovité věci se nachází v Hlavním městě Praha, části Stodůlky, při ul. Radouňova, poblíž Makra. Vzdálenost k zastávce MHD autobusu „Holýšovská“ je cca 350 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů…
Začátek dražby19.6.2023 10:30
Číslo dražby223EX 2341/13-125
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem dražby je podíl povinné vše výši 548/38330 představující vlastnictví 1/2 bytové jednotky č. 9. Bytový dům ve kterém se nachází byt č. 9 byl postaven v letech 1965- 1970. Společné prostory a…
Začátek dražby15.6.2023 12:00
Číslo dražby099 EX 526/08-119
Vyvolávací cena306.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za306.667 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Pozemek parc.č. st. 75/3 – 278 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je č.p. 233 - bydlení. Znalci nebylo umožněno provést místní šetření, povinný nešel kontaktovat. Dům je umístěn v k.ú. České…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.